Disclaimer voor evenweginnederland.nl.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van evenweginnederland.nl, beschikbaar gesteld door Bert van Spelden en Wim van der Kruijk. In deze disclaimer geven wij aan onder welke reservering wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regels van dwingend recht.
Het hergebruik van tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bert van Spelden en / of Wim van der Kruijk. Het intellectuele eigendom berust bij Bert van Spelden en Wim van der Kruijk.

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Indien toepasselijk:
Voor de prijzen die op onze website staan, streven we ernaar om de realiteit en de beoogde prijzen zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Fouten die zich voordoen en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een reden om een ​​contract of overeenkomst met Bert van Spelden en / of Wim van der Kruijk  te kunnen claimen of aan te nemen.

Bert van Spelden en Wim van der Kruijk streven naar een zo actueel mogelijke website. Als ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of opnieuw te installeren. Bert van Spelden  en / of Wim van der Kruijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Als deze disclaimer verandert, vindt u de meest recente versie van de disclaimer van evenweginnederland.nl op deze pagina.